Projekti avakoosolek

SPOTit

Projekti avakoosolek

Võitlus võltsuudistega sotsiaalmeedias

Kas teadsite, et uuringu kohaselt sotsiaalmeedias leviv valeinfo tõmbab tavaliselt palju rohkem tähelepanu kui tegelik teave ja valeinfo levib veebis laialt ja väga kiiresti ning jõuab sotsiaalmeedias tohutu hulga inimesteni (Kumar & Shah uuring, 2018). Antud teema aktuaalsus on eriti päevakorda tõusnud praegusel tervisekriisi ajal, mil veelgi suurem osa inimeste suhtlusest – ning ka tööst – on kolinud Interneti.

Tänapäeva infokülluses võib olla väga raske orienteeruda õige ja vale info vahel ning selle väljakutse raames on Forwardspace’l ülimalt heameel osaleda uues Erasmus+ projektis “SPOTit: Võitlus võltsuudistega sotsiaalmeedias”. Projekt keskendub noortele inimestele ning aitab neil teha mõistlike otsuseid sotsiaalmeedias leviva info sisu kohta, sh aidates noortel arendada meediakirjaoskust. Projekti põhiline eesmärk on võidelda sotsiaalmeedias levivate valeuudistega. Lisaks rõhutab projekt 21. sajandi ülioluliste oskuste arendamisele nagu kriitiline mõtlemine, suhtlemine ja koostöö, noorte võimekuse suurendamine kodanikuosaluses ja nende aktiivne kaasamine.

SPOTit arendab uuenduslikke digitaalressursse ja kasutab vlogimise jaoks vabavara programme, et anda noortele võimalus kriitiliselt hinnata sotsiaalmeedias kohatud infot. Projekt arendab innovaatilist lähenemist, mis koosneb:

1) koolituspaketist

2) internetis pakutavast avalikust tasuta veebikursusest (MOOC) võitluseks valeuudistega

3) digitaalsetest põgenemistubadest

Projekti konsortsium koosneb 5 partnerist, kes jagavad sarnast kirge noorsootöö vastu ning kellel on erinev valdkondlik ja professionaalne taust hariduse, koolituse, poliitilise tegevuse, noorte ja muude sotsiaalmajanduslike sektorite valdkonnas. Partnerite valik tagab nii tasakaalustatud geograafilise esindatuse kui ka eri tüüpi organisatsioonide esindatuse, et luua ja säilitada kasulik ja edukas koostöö. Konsortsiumil on ka mitme assotsieerunud partneri nõusolek, kes on noorteorganisatsioonid või kellel on otsene juurdepääs suurele hulgale noorsootöötajatele ja noortele.

Projekti avakoosolekul said kõik partnerid Zoomi kaudu kokku, et arutada projekti tegevuste elluviimist. Kohtumisel määrati kindlaks esimesed sammud ja tähtajad – suurepärane algus SPOTit-projektile on tehtud!

Hoia end SPOTit’i tegemistega kursis – jälgi projekti Facebooki lehte ja külasta projekti kodulehte.

SPOTit

Projekti partnerid:

Forwardspace (juhtiv organisatsioon), Eesti
CARDET, Küpros
FIP, Iirimaa
Patras’e ülikool , Kreeka
GEOSS d.o.o, Sloveenia

Erasmus-300x61

Käesoleva väljaande sisu eest vastutab projekti koordinaator ja see ei pruugi alati kajastada Euroopa Komisjoni või riikliku büroo seisukohti

Rubriigid