Skip to content
  • English
  • Eesti
Menu

Spotit

SPOTit_Logo

Spotit

Võitlus võltsuudistega sotsiaalmeedias

Projekti periood: 01.02.2021 – 31.01.2023

Projekti number: 2020-3-EE01-KA205-093332

Projekt aitab noortel inimestel teha mõistlike otsuseid sotsiaalmeedias leviva info sisu kohta, sh aidata noortel arendada meediakirjaoskust. Projekti põhiline eesmärk on võidelda sotsiaalmeedias levivate valeuudistega.

EESMÄRK: SPOTit arendab uuenduslikke digitaalressursse ja kasutab vlogimise jaoks vabavara programme, et anda noortele võimalus kriitiliselt hinnata sotsiaalmeedias kohatud infot. Lisaks rõhutab projekt 21. sajandi ülioluliste oskuste arendamisele nagu kriitiline mõtlemine, suhtlemine ja koostöö, noorte võimekuse suurendamine kodanikuosaluses ja nende aktiivne kaasamine.

SIHTGRUPP: Projekti sihtrühmaks on noorsootöötajad, noorsooametnikud ning vabatahtlikud, kes tegelevad aktiivselt noorsoovaldkonnaga. Lisaks ka noored inimesed, vanuses 18–35.

Projekti partnerid: Küpros, Iirimaa, Kreeka, Sloveenia ning Eesti (juhtpartner)

Erasmus-300x61

Käesoleva väljaande sisu eest vastutab projekti koordinaator ja see ei pruugi alati kajastada Euroopa Komisjoni või riikliku büroo seisukohti