Projekti avakoosolek

DIGITAL GURU

Projekti avakoosolek

Töökohapõhine digitaalse kirjaoskuse koolitus töölistele

2020.aasta oktoobrist osaleb Forwardspace juhtpartnerina Erasmus+ projektis “DIGITAL GURU”. Koos projekti partneritega jõudsime järeldusele, et on vajadus pakkuda ettevõtetele digitaalse kirjaoskuse alaseid õppevahendeid, mis annaksid oma töötajatele võimaluse mitte saada kompententseks ainult nende igapäevases töös, vaid ka parandada nende tööalast konkurentsivõimet ning suurendada võimalust saada uusi, kõrgema ametiga töökohti.

Projekti eesmärk on tutvustada uuenduslikke meetodeid töökohal õppimise tõhusaks juhtimiseks. DIGITAL GURU kavatseb pakkuda väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, tööandjatele ja peresonalijuhtidele innovatsiivseid meetodeid efektiivseks töö- ja õpikeskonna organseerimiseks.

Projekti käigus luuakse kolm erinevat väljundit:

  1. Metoodiline tööriistakomplekt tööandjatele / personalijuhtidele – kuidas ergutada ja motiveerida professionaalset ja isiklikku arengut, kasutades tööalaseid tegevusi madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute seas
  2. Õppekava tööandjatele / personalijuhtidele digitaalse kirjaoskuse arendamiseks
  3. Uuenduslik DIGITAALNE KLASSIRUUM digitaalsete kirjaoskuste ettevõttesiseseks kontrolliks madala kvalifikatsiooniga ametikohtadel

Projekti käigus toimub ka lühiajaline töötajate ühine koolitusüritus Hispaanias, mis pakub osalejatele suurepärase võimaluse ühiseks ajurünnakuks projektis olevate tööriistade parendamiseks.

DIGITAL GURU projekti eesmärkide täielikuks saavutamiseks ning selle edukaks ja sujuvaks rakendamiseks on partnerid valikult hoolikalt, kes ühiselt esindavad oskuste ja kogemuste kombinatsiooni. Partnerid valiti välja eripädevuste ja kogemuste, valdkonnaülese pädevuse, aga ka geograafilise asukoha alusel. Partnerite konsortsium on kokku pandud profiili/kogemuse ja ekspertiisi suhte alusel, võttes arvesse projekti olemust ja selle eeldatavat mõju. Kuna enamik partnereid on töötanud koos erinevate Erasmus+ projektide raames, ei ole neil mitte ainult laialdased kogemused ELi rahastatud programmide finants- ja operatiivjuhtimises, vaid neil on ka eelis, et nad tunnevad ja usaldavad üksteist.

Projekti partnerid:

Forwardspace, Eesti
Valencia INNO HUB, Hispaania
ACCIÓN LABORAL, Hispaania
Olympic Training and Consulting Ltd , Kreeka
CCS Digital Education, Iirimaa

Rohkema info saamiseks külastage DIGITAL GURU veebilehelt.

Erasmus-300x61

Käesoleva väljaande sisu eest vastutab projekti koordinaator ja see ei pruugi alati kajastada Euroopa Komisjoni või riikliku büroo seisukohti

Rubriigid