Skip to content
  • English
  • Eesti
Menu

ArtCRelief

ArtCRelief

ArtCRelief

Kunstnike, kultuuri- ja loometöötajate ettevõtlikkuse suurendamine

Projekti periood: 01.04.2021 – 31.03.2023

Projekti number: 2020-1-EE01-KA227-ADU-093375

ArtCRelief käsitleb väljakutset, mille COVID-19 pandeemia on põhjustanud kunstnikele, kultuuri- ja loomespetsialistidele (lühidalt KKLSd). Covid-19 on nende senise tegevuse jätkamise muutnud raskemaks, eriti kui neil pole oskusi ega pädevust kasutamaks erinevaid ärimudeleid.

EESMÄRK: Projekti eesmärk on arendada KKLS-de ettevõtlikku ja ärilist mõtteviisi, kasutades selleks atraktiivseid koolitusmaterjale, mida pakutakse e-õppe ja koostööplatvormi kujul. Ettevõtliku suhtumise kasvatamine, innovatsiooni rolli suurendamine, orienteeritus digitaalsele kultuuripakkumisele ja internetis viibimisele ning koostöö edendamine võiksid aidata KKLS-el kriisis ellu jääda ja olla valmis uueks ajastuks pärast pandeemiat.

SIHTGRUPP: Täiskasvanud kunstnikud, kultuuri- ja loometöötajad ja töötud, CE-töötajad või füüsilisest isikust ettevõtjad ELi riikidest, kes on kannatanud tõsise töötuse/majandusliku ja finantskriisi all, kuna neil puuduvad nii ettevõtlus- kui ka digipädevuse oskused ja nad ei ole võimelised tõhusalt reageerima pandeemiast tingitud muutustele.

Projekti partnerid: 2 Kreeka organisatsiooni, 2 Itaalia organisatsiooni, Küpros, Bulgaaria ja Eesti (juhtpartner)

Erasmus-300x61

Käesoleva väljaande sisu eest vastutab projekti koordinaator ja see ei pruugi alati kajastada Euroopa Komisjoni või riikliku büroo seisukohti