Skip to content
  • English
  • Eesti
Menu

SeDiHUB

SeDiHUB

SeDiHUB

Euroopa mikro- ja pereettevõtete teenuste disaini keskuse platvormi loomine jätkusuutliku digitaliseeritud teenuse majanduslikuks edendamiseks

Projekti periood: 01.12.2021 – 01.06.2024

Projekti number: 2021-1-EE01-KA220-VET-000033040

SeDiHUB pakub uuendusliku lähenemist, abistamaks otseselt ettevõtjaid suurema väärtuse loomisel läbi teenuse disaini metoodika. SeDiHUB võimaldab arendada strateegilise juhtimise perspektiivi. Samuti on kutsehariduse pakkujatel vähe praktilisi kogemusi teenuste disaini õpetamisel ning koolituse mõju jääb tihti lühikeseks.

EESMÄRK: SeDiHUBi eesmärk on arendada mikro- ja pereettevõtteid kasutama teenusedisaini jätkusuutlike ja digitaliseeritud teenuste arendamiseks.

SIHTGRUP: Peamised sihtrühmad on mikro- ja pereettevõtted ning kutsehariduse ja -koolituse pakkujad. Muud kaudsed sihtrühmad on ettevõtluskonsultandid, riiklikud/piirkondlikud/kohalikud asutused, arenguasutused, muud organisatsioonid, kes töötavad välja poliitikat ja arendavad meetmeid seoses säästva arengu, digitaliseerimise ja jätkusuutlikkuse arendamisega.

Projekti partnerid: Kreeka, Küpros, Hispaania, Portugal, Soome ja Eesti (juhtpartner)

Erasmus-300x61

Käesoleva väljaande sisu eest vastutab projekti koordinaator ja see ei pruugi alati kajastada Euroopa Komisjoni või riikliku büroo seisukohti