Skip to content
  • Eesti
Menu

Kogukond

Forwardspace

Kogukond

Meie kutsume Forwardspace kogukonda pereks, aidates tõusta kontaktvõrgustiku abil kõrgemale ning saavutada kaugemaid eesmärke, kui meist keegi kunagi üksi suudaks. Meie peres leidub turundus-, müügi- ja tegevjuhte, aga ka tarkvaraarendajaid, graafilise veebi disainereid, kujundajaid ja mitmeid teisi maailma paremaks paigaks muutvate ametite esindajaid. Forwardspace power peitub üksikindiviidide teadmistes, oskustes ja kogemustes, mida jagatakse teineteisele rõõmuga, sest tõeline jõud peitub teadagi, alati koostöös.

​Aastal 2021 valiti meid Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud üle-Eestilisel konkursil «Tunnusta ettevõtluse edendajat 2021» koos NULA inkubaatoriga võitjateks, kus meie kohta öeldi järgmist: “Forwardspace on žürii hinnangul hea näide, kuidas suhteliselt väikeses kogukonnas on võimalik saavutada iduettevõtjalikku mõtteviisi ning kaasata rahvusvahelist kogemust ning siduda ja võimestada kogukonda”.